Regulamin

    Właścicielem serwisu www.fotobajka.com jest profesjonalny zakład fotograficzny z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Rynek 2. Długoletnie doświadczenie w branży fotograficznej oraz najwyższej klasy sprzęt, pozwalają nam zagwarantować Państwu najwyższą jakośc usług.

1. Podstawowym warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji. Korzystanie z serwisu www.fotobajka.com jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.

2. Za zlecone usługi płacimy:

  • GOTÓWKA - płatność za usługę następuje w chwili odbioru paczki - za pobraniem pocztowym.

  • PRZELEWEM - przedpłatę na konto: 03 1020 5138 0000 9102 0012 1525 w banku PKO BP , wraz z imieniem i nazwiskiem zlecającego i numerem zlecenia. Właścicielem konta jest Foto BAJKA Tomasz Kowalski, ul. Rynek 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie

3. Koszty dostawy poprzedzonej przelewem bankowym:

  • 12 zł

4. Koszty dostawy pocztowej:

  • 18 zł - za przesyłkę priorytetową za pobraniem,

5. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko po potwierdzeniu przez www.fotobajka.com e-mailem, sms-em lub za potwierdzeniem telefonicznym.

6. Wraz z odbitkami otrzymują Państwo paragon (jest możliwe otrzymanie faktury VAT lub faktury VAT-UE, ale niezbędne jest wypełnienie odpowiednich rubryk formularza rejestracyjnego, a w przypadku faktury VAT-UE podanie prawidłowego numeru VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym).

7. Wysyłka odbitek Pocztę Polską - najpóźniej w ciągu 3 dni od potwierdzenia zamówienia (wyłączając soboty, niedziele i święta), a przesyłka dociera do Państwa zazwyczaj w terminie od 1 do 2 dni od momentu wysyłki. Dopuszczamy możliwość wysyłki dowolnym kurierem w przypadku skierowania go do naszej firmy przez zlecającego i na jego koszt

8. Z tytułu gwarancji jakości usług odpowiedzialność serwisu www.fotobajka.com obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn wynikłych podczas realizacji zlecenia. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe podczas transportu oraz powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, tj. błędnego wypełnienia formularza zamówienia, a także słabą jakość odbitek wynikająca z niskiej jakości przesłanych plików.

9. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywanych odbitek należy składać pisemnie na adres właściciela serwisu (patrz pkt.1) z dopiskiem "www.fotobajka.com - reklamacja" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@fotobajka.com w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Reklamację należy złożyć dołączając kopię dokumentu sprzedaży (faktury lub paragonu). Reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najszybszym terminie.

10. Foto Bajka jako jedyny właściciel serwisu, gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego oraz wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizację zamówienia. Dane te nie będą przekazywane przez www.fotobajka.com innym podmiotom. Gwarantujemy również, że pliki graficzne przesłane w celu wykonania odbitek nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu, czego gwarancją jest dobre imię naszej firmy oraz zaufanie jakim od lat obdarzają nasi klienci.

11. Zakład zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia bez podania przyczyny, a decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna. Zakład rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Nie będą realizowane zlecenia:

- zawierające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii;

- sprzeczne z obowiązującym prawodastwem;

- mogące naruszyc prywatne lub publiczne prawa oraz prawa autorskie bez zgody autorów i osób (lub ich rodziców lub prawnych opiekunów), których osoba znajduje się w zamawianych materiałach;

- wysyłane anonimowo i z błędnymi danymi.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą załatwiane polubownie.webPhoto (1.5.6.422)

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

Ta strona przechowuje informacje przy pomocy ciasteczek.

Zapoznaj się z naszym regulaminem.